STANOVY CHS (chovných stanic) V REGISTRU pod SO ČSCH z.s. speciální organizací chovatelů činčil jihoamerických

 

1) Poslání registru

- vyhnout se chybám v rodokmenech 

- zvyšovat odborné znalosti zájemců/kontrola správného křížení barevných mutací 

- případná eliminace vrozených vad 

- větší přehlednost 

vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti

- sjednocení některých postupů

- částečná kontrola kvality chovu u CHS v registru

I přesto, že produktem chovů není kožešina, budeme při hodnocení a posuzování zvířat postupovat podle vzorníků a kritérií platných pro kožešinová zvířata.
Tento projet rozhodně nemá vést k umělému zvyšování cen činčil.

Tato kritéria jsou nastavena tak, aby byla pro chov preferována zvířata velkého vzrůstu, s kvalitní stavbou těla, ale i kvalitní kožešinou. Jen taková zvířata jsou vhodná k dalšímu chovu a zachování kvalitního genetického materiálu.

Věříme, že zvyšující se kvalita činčil a vědomí chovatelů, že existuje organizace, která se o ně postará a nabídne možnosti rozvoje, jim pomůže se zahájením a udržením chovu.
Rádi bychom také docílili zvýšení počtu chovatelů v naší republice. 

 

2) Zápis CHS v registru

- zápis CHS do registru je podmíněn členstvím v SO ČSCH z.s.

- o zápis může zažádat i cizí státní příslušník

- zapsání do registru je platné po schválení přihlášky, přidělení kódu CHS (v případě že není CHS v jiné organizaci) a zaslání certifikátu

 

3) Práva CHS v registru

- používat a vystavovat vzorový rodokmen SO pro CHS v registru

- přidělovat odchovům registrační číslo

- využívat pro přidělení registračního čísla přidělený kód CHS

- vznášet návrhy, podměty a připomínky

- využívat registry činčil SO ČSCH z.s.

- vystavovat

- certifikovat a značkovat činčily v chovu 

 

4) Povinnosti CHS v registru

- základní povinností je dodržování těchto stanov

- zařizovat a udržovat svůj chov dle předpisů a v souladu se zákonem o ochraně zvířat

- vést záznamy o svém chovu

- v rodokmenech uvádět vždy na prvním místě samce

- vydávat rodokmeny s registračním číslem

- zveřejnit odkaz na SO ČSCH z.s. na svém webu (pokud ho daná CHS má)

 

5) Zánik zápisu

- vystoupením na základě písemné žádosti

- vyloučením na základě nedodržení stanov

- vyloučením podle kárného řádu

- výmazem z důvodu nezaplacení příspěvků

- úmrtí

 

6) Zápis CHS z jiné organizace

- CHS z jiné organizace má práva a povinnosti jako ostatní CHS

- žadatel o zapsání do registru, jehož CHS působí v jiné organizaci je povinen:

- nahlásit členství v jiné organizaci

- nahlásit přidělený kód CHS u jiné organizace