REGISTRACE CHS (chovatelských stanic)

Registr CHS slouží nejen pro reklamu chovu, ale také pro větší přehled, sjednocení některých postupů a kontrolu chovů v ČR.

Mohou ho také využít zájemci o koupi činčily, kteří chtějí koupit kvalitní zvíře z ověřeného chovu, který je pod dohledem SO ČSCHz.s.

Zápis CHS do registru je nezbytný pro chovatele, kteří chtějí nechat posoudit a certifikovat své činčily.

Registrace CHS členů SO ČSCH z.s. speciální organizací chovatelů činčil jihoamerických

Registrované CHS členů SO ČSCH budou pro chovatele jistotou záruky o kontrolované kvalitě chovu, ve kterém nedochází k příbuzenské plemenitbě a je zde eliminováno křížení s letálním faktorem.

Členům SO ČSCH registr vystavuje průkaz původu.

Registrace CHS člena SO ČSCH z.s. - zdarma

Jak zaregistrovat CHS

Musíte se stát členy SO ČSCH z.s.- vyplnit přihlášku a odeslat dle pokynů na e-mail organizace. Členstvý podmiňuje roční poplatek svazu. Více ZDE

Vaše CHS bude zaregistrována, bude Vám přidělen kód CHS (pro přidělování registračního čísla odchovům) a bude Vám zaslán certifikát o registraci. Dvoumístný kód v podobě dvou písmen můžete navrhnout sami. Tato kombinace nesmí být již obsazena v tabulce kódů CHS, v takovém případě vám registrátor přidělí kód dle vlastního uvážení.

Pokud jste členy jiné organizace a již kód máte, uveďte to do přihlášky.

Kódy (značky) CHS

1.5.2017 vešlo v platnost nové značení CHS. A to jednak z důvodu větší přehlednosti (při změně jména, stěhování), tak z důvodu kratšího registračního čísla činčily pro možnost jejího pozdějšího označení.

Nově se registruje CHS tak, že si žadatel zvolí z neobsazených písmen svůj kód (dvoupísmenný) a ten bude uváděn nejen v rodokmenech (jako součást registračního čísla), ale bude zveřejněn i na webu dané CHS a na webu SO ČSCH z.s..

Členové SO ČSCH z.s. jsou povinni toto jednotné značení přidělovat svým odchovům.

Pokud žádný kód nemají, bude jim přidělen Registrem SO.

Registrační číslo vydávané odchovům CHS v registru

Číslo, které chovatel přidělí mláděti narozenému v dané CHS.

- první bude přidělený dvoupísmenný kód CHS

- dále se bude uvádět poslední dvojčíslí příslušného roku

- následovat bude třímístný číselný kód - počet narozených mláďat v dané CHS (každý rok se bude začínat 001 a pokračovat dále)

Vše bez mezer.

Jako první v řadě se číslují vždy samci v daném vrhu, následují samice.

Příklad:

AX17001 = první mládě narozené v roce 2017 v CHS s registrací písmen "AX".

AX17002 = druhé mládě narozené v roce 2017 v CHS s registrací písmen "AX" atd.

Tento nový kód prosím přidělujte mláďatům narozeným od 1.5.2017.

Registrační číslo zatím neregistrovných/zakoupených činčil v CHS

Pokud si chovatel zakoupí činčilu, která není registrována (nemá žádné registrační číslo), je třeba ji zaregistrovat. Činčila obdrží od registrátora registrační číslo a to ve tvaru.

- první bude kód CHS která činčilu registruje ač se v chovu nenarodila

- následuje písmeno D - označuje tak, že činčila není narozena v této CHS

- dále se bude uvádět poslední dvojčíslí příslušného roku

- na konci bude třímístný číselný kód - počet takto registrovaných činčil v dané CHS (každý rok se bude začínat 001 a pokračovat dále)

Příklad:

AXD17001 = první činčila zakoupená/registrovaná v roce 2017 pod CHS s registrací písmen "AX".

AXD17002 = druhý činčila zakoupená/registrovaná v roce 2017 pod CHS s registrací písmen "AX".

Pro toto registrování bude Formulář v sekci FORMULÁŘE PRO REGISTRACI

 

Rodokmen CHS v registru

Pro CHS v SO ČSCH z.s. je vytvořen rodokmen s logem SO ČSCH z.s. Do rodokmenu lze přidat logo dané CHS.

Ve vystavovaných rodokmenech je povinné uvádět na prvním místě vždy samce - otce daného vrhu.

Toto uspořádání používají všechny ostatní chovatelské obory a doufáme, že brzy dojde ke sjednocení i u rodokmenů činčil.