ZNAČKOVÁNÍ ZVÍŘAT 

V první řadě je třeba uvést, že značkování je pro členy SO ČSCH z.s. nepovinné

Značkování obecně: 

Důležitá součást zootechnické evidence. Provádí se různými způsoby, jimiž lze zajistit označení trvalé nebo přechodné. Jedná se o tzv. Metodu trvalé nebo dočasné evidence jedinců.

Trvalé značkování se provádí zejména tetováním, vypalováním a vrubováním (vystřihování nebo vykrajování ušních boltců).

Přechodné se provádí vystřihováním čísel do srsti zvířat, popisováním barvami či implantací vysílačky do těla.

Značkování zvířat se také provádí pomocí náušnic, různých identifikačních známek nebo kroužků. V posledních letech se v některých případech uplatňuje i značkování pomocí mikročipu, který se zavede pod kůži.

Pro činčily připadá v úvahu značení třemi různými způsoby:

a) náušnice - běžně používané např. v Polsku

- snadné použití (dodávají se kleště a náušnice s kódy)

- hrozba poranění zvířat žijících ve skupinách (rodinách)

- vyšší pořizovací cena kleští asi 1280Kč, cena za náušnici asi 4Kč

b) čipování - běžný úkon, snadno dostupný u každého veterináře

- možno zakoupení čipu se zavaděčem (samostatnost) cena okolo 135Kč / kus

- možnost zřízení samostatného Registru pro ČR s tím, že by se zde daly

zaznamenat informace ve stylu "rodokmen", zde je ale vyšší cena čtečky

(okolo 3000 Kč)- nevyzkoušené u činčil - nejsou známé reakce na cizí předmět zavedený

pod kůži zvířete ("znehodnocení kožky")

c) tetování - běžně používané u spousty jiných druhů zvířat

- nezaměnitelné označení minimálně ovlivňující zvíře (není myšleno provádění

tetování, ale nošení tetování - nijak neomezuje zvíře)

- nemožnost přetetování, dotetování - je lehce odhalitelné

- je schopen provést kterýkoliv veterinář, tetovatel, v každé ZO

- vyšší pořizovací cena kleští, 3390Kč za sadu kleští se třemi číselnými řadami,

ale možno mít nejen celou číselnou řadu, ale možnost dokoupení celé abecedy

(každý chovatel by mohl vlastnit "svoje písmeno" a tetovatel by jej použil pouze

v jeho chovu spolu s běžně dodávanými čísly, cena za jedno písmeno 60Kč)

Proč zvážit nezaměnitelné značení jednotlivých zvířat?

- nepoctivost chovatelů

- snadná záměna zvířat

- vysoká migrace dospělých zvířat pozorovaná za poslední roky v ČR

- vysoký věk dožívání činčil (až 22 let - činčila = dědictví)

- zamezení příbuzenské plemenitby !

 

TETOVÁNÍ ČINČIL V PRAXI

Oficiální tetování činčil pod SO ČSCH z.s. speciální organizací chovatelů činčil jihoamerických je schválené dne 29. 5. 2000 Ústřední komisí pro ochranu zvířat v souladu se zákonem ČNR č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v Řádu pro registraci a tetování činčil českého svazu chovatelů.

 ---------

Článek:

Po dlouhém zvažování situace v chovu činčil jsem se rozhodla zkušebně otetovat několik činčil.

Tetování probíhalo zatím ve dvou vlnách, první byli na řadě tři chovní samci ve věku okolo tří let.

Pro lepší demonstraci celého výkonu jsem zvolila různé barevné mutace činčil a z možnosti výběru tří tetovacích barev černá, bílá a zelená jsem jako optimální vybrala zelenou.

Proč "zelenou barvu" - bílá barva by nebyla čitelná u "světlých mutací" naopak jako velmi efektivní by se její použití zdálo u "černých mutací". Naopak potom černá tetovací barva by spnila stejný účel v opačném použití, a právě proto jsem přistoupila k použití barvy zelené, která poslouží jako "univerzální" u všech barevných mutací.

První tři otetovaní samci byli v mutacích dark ebony velvet dark TAN a beige, který má "skvrnité" ušní botce.

Tetování proběhlo naprosto v pohodové atmosféře, tohoto úkolu jsem se zhostila sama, jelikož k tomu mám vše potřebné:

- "Osvědčení tetovatele" vydané OOK ČSCH

- k dispozici kompletní tetovací sadu

- nebojím se napsat, i potřebné zkušenosti (sice v odbornosti králíků, ale...i to by mělo být dostačující)

Bylo zapotřebí mít k ruce člověka, který mi tetované zvíře podrží, proto jsem si k asistenci přizvala mojí mamku, protože ji moje činčily dobře znají, nebojí se jí a mají v ni důvěru, což je pro klidný průběh nezbytné.

Celou akci jsem zhodnotila kladně a proto jsem se rozhodla, že přistoupím k druhé vlně tetování, tentokrát jsem vybrala různě stará zvířata nejen různých mutací, ale i různých povah a pohlaví.

V další tetované skupině bylo:

- jedno mládě light TAN - 3 měsíce staré

- tři samice do roku věku

- dark TAN

- blond TAN

- white beige AVC

- a jedna chovná samice po odstavu mláďat v mutaci homo beige

Opět byl průběh naprosto klidný, ani jedno z tetovaných zvířat neutrpělo žádné zranění a hlavně je třeba podotknout, že se nestali plachými ani nám nepřestali důvěřovat, všichni se těší dobrému zdraví a čísla v uších nevadí jim samým ani jejich spolubydlícím, kteří z 50% jsou roněž tetovaní a z 50% jim naopak tato zkušenost chybí.

Autor textů: Eva Černá, CHS Beige chinchillas

 

tet.jpg