FORMULÁŘ K REGISTRACI VRHU

Součástí PP je foto mláděte, je to povinný údaj, který formulář neumí odeslat, proto je třeba foto zaslat zvlášť e-mailem na adresu registr.cincil@seznam.cz  Foto slouží i jako ověření, zda je uváděná mutace správná. 
Prosím foto označte jménem které udáváte při registraci.
 

Nově, pokud mládě špatně roste, srstí je špatné, nebo má genetickou vadu, i přes to bude registrováno, pak u něj je možnost (u genetické vady nutnost!) napsat poznámku - PET ANIMAL.
Proč? Jednoduše, občas prodáváme čičnilky na mazlíky, protože se nám nezdají do chovu dost dobré, tím uzpůsobíme i cenu, ale lec kdy se pak činčilka přeprodá a najednou ji má jiný chovatel a v chovu. Tímto by se tomu dalo alespoň trochu předcházet.

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo.